Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Študent

Olga Ruckova

Od roku 2022 som súčasťou projektu perezoso.eu, kde pôsobím ako spoluzakladateľka, prekladateľka a lektorka slovenského jazyka pre cudzincov. Spolupodieľam sa aj na tvorbe obsahu kratívnych materiálov pre našu jazykovú školu. Od Júna 2022 som prekladateľkou na voľnej nohe a zároveň pracujem ako tlmočník na diaľku pre britskú spoločnosť DA Languages.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Universität Leipzig – Anglický jazyk a literatúra – Program Erasmus Højskolen Østersøen – Aabenraa, Dánsko – ľudová stredná škola, program podporovaný EÚ
Prax
DA Languges – Tlmočenie na diaľku od roku 2022 až po súčasnosť Oblasť: verejná správa. Spadajú tu aj vyšetrenia u praktického lekára alebo špecialistu.
Kvalifikácia
Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ukončenie I. stupňa bakalárskeho štúdia.

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.