Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Natalia Baratova

Prekladom sa venujem od r.2011. Počas štúdia prekladateľstva/tlmočníctva som absolvovala niekoľko zahraničných študijných pobytov vo Finsku, Rusku, Belgicku a USA. Stážovala som v Rade Európy ako aj v prekladateľskej agentúre v Bruseli.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Univerzita Konštantína Filozova v Nitre, prekladateľstvo/tlmočníctvo anglický a ruský jazyk Univerzita Komenského v Bratislave, právo
Prax
– Prekladateľská prax od r.2011
Kvalifikácia
– nezávislá prekladateľka od r.2011

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.