Rodný jazyk: Nemčina

Prekladateľ

Monika Geregova

1994-1998 – Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici 1998-2003 – Fakulta humanitných vied UMB, kombinácia nemecký jazyk- dejepis

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Fakulta humanitných vied UMB, kombinácia nemecký jazyk- dejepis.
Prax
Od roku 2004 som SZČO a aj úradná prekladateľka a úradná tlmočníčka.
Kvalifikácia
úradná prekladateľka a úradná tlmočníčka

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.