Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Milota Kubovciakova

Prekladateľka a tlmočníčka v slobodnom povolaní s vyše 20-ročnou praxou najmä v oblastiach právo, ekonómia, strojárstvo a automobilový priemysel.

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Filozofická fakulta UK Bratislava, odbor tlmočníctvo – prekladateľstvo, francúzština – španielčina – Mgr. (1996) Zahraničné študijné pobyty a stáže: – Université B. Pascal, Clermont-Ferrand, Francúzsko – Université Stendhal, Grenoble 3, Francúzsko – FRANCE LANGUE, Nice, Francúzsko Kurzy právnickej francúzštiny, Justičná akadémia SR, Odborné právnické minimum
Prax
2002 – súčasnosť – tlmočníčka a prekladateľka na základe živnostenského oprávnenia 2004 – súčasnosť – súdna tlmočníčka a súdna prekladateľka zapísaná do zoznamov súdnych (úradných) tlmočníkov a prekladateľov MS SR
Kvalifikácia
Súdna prekladateľka a súdna tlmočníčka pre francúzsky jazyk

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.