Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Študent

Michaela Zarecka

Prekladateľka a tlmočníčka v kombinácii holandčina-slovenčina.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
V súčasnosti študentka doktorandského štúdia v odbore translatológia. Filozofická fakulta UK v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii holandský jazyk a nemecký jazyk (2012-2017).
Prax
Od roku 2020 pracujem ako prekladateľka a tlmočníčka na voľnej nohe.
Kvalifikácia
Magisterské štúdium v odbore prekladateľstvo tlmočníctvo na FiF UK.

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.