Rodný jazyk: Maďarčina

Prekladateľ

Tlmočník

Melinda Marcziová

Na základe spätnej väzby klientov som „pozitívne naladená, pokorná voči profesii i klientovi, presná, spoľahlivá, rýchla“. Neváhajte ma kontaktovať, rada pomôžem. :-)

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Absolvovala som Medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave a štátnu jazykovú skúšku z maďarského jazyka.
Prax
Prekladom sa venujem v podstate od detstva. Vyrastala som v blízkosti maďarských hraníc. Profesionálne som svojim klientom k dispozícii od roku 2013 na plný úväzok a počas tohto obdobia som preložila: stovky zmlúv, úradných rozhodnutí, textov na webové stránky, tucty produktových katalógov, 3 odborné knihy (z oblasti marketingu a histórie), 4 pracovné zošity pre žiakov základných škôl a iné. 2,5 roka som žila v hlavnom meste Maďarska – v Budapešti.
Kvalifikácia
Získala som inžiniersky diplom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, jedinečnú cenu Nadácie Merkúr za mimoriadne študijné výsledky a tvorivý prístup pri spracovaní diplomovej práce. Zložila som štátnu jazykovú skúšku z maďarského jazyka.

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.