Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Melania Fedorcakova

Po 7-ročnej praxi vo výskume som sa začala plne venovať odborným prekladom v rôznych oblastiach. V posledných rokoch sa zameriaval najmä na úradné preklady.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Vysoká škola technická v Košiciach, Hutnícka fakulta Štátna jazyková škola v Košiciach
Prax
30 rokov praxe v oblasti odborných prekladov
Kvalifikácia
Vysokoškolský diplom – hutnícky inžinier Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške z anglického jazyka Odborná skúška prekladateľa pre anglický jazyk

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.