Rodný jazyk: Slovenčina

Tlmočník

Matus Nemeth

akreditácia EÚ

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
2005 – 2006: New York University Master of Arts in Latin American and Caribbean Studies 1999 – 2004: Univerzita Komenského Magister – Prekladateľstvo a tlmočníctvo (angličtina, španielčina)
Prax
2007 – dodnes: akreditovaný tlmočník pre inštitúcie EÚ (angličtina, španielčina, francúzština) 2007 – dodnes: tlmočník na súkromnom trhu na Slovensku aj v zahraničí (angličtina, španielčina)
Kvalifikácia
2004 – 2005 Univerzita Komenského Európsky kurz konferenčného tlmočenia

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.