Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Študent

Matus Nemergut

Som študentom posledného ročníka tlmočníctva a prekladateľstva na FiF UK, stážujem v spoločnosti exe v divízii lokalizácie, tlmočím a pracujem aj ako lektor angličtiny. Tieto činnosti mi dávajú priestor nahliadať na jazyk z rôzych perspektív – a stávať sa jazykovým odborníkom. Nová téma tlmočenia či prekladu pre mňa predstavuje možnosť rozšíriť si horizont vedomostí – a toho sa vždy rád chopím.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
2022 – súčasnosť: magisterské štúdium v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo (anglický jazyk a slovenský jazyk), FiF UK; 2019 – 2022: bakalárské štúdium v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo (anglický jazyk a slovenský jazyk), FiF UK
Prax
Preklad: 10/2022 – súčasnosť: stážista/prekladateľ v divízii lokalizácie – exe, a.s.; L10N Journal (2023); Tlmočenie: 09/2023 – Translation, Interpreting & Culture 2023 (simultánne); 06/2023 – Bratislavské Hanusové dni (simultánne a konzekutívne); 05/2023 – Ženská kresťanská konferencia (simultánne); IAC Group (Slovakia) s.r.o. (konzekutívne)
Kvalifikácia
Prekladateľstvo a tlmočníctvo (anglický jazyk a slovenský jazyk), FiF UK, (Bc.)

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.