Rodný jazyk: Angličtina

Prekladateľ

Tlmočník

Martin Majzlik

Tlmočník s akreditáciou pre EÚ a prekladateľ

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglický a nemecký jazyk Európsky kurz konferenčného tlmočenia
Prax
Preklady od r. 2013 a tlmočenie od r. 2015 pre rôznych klientov, napr. pre Slovenskú komoru architektov, Metropolitný inštitút Bratislavy, Ernst & Young Financial Advisory, Štátnu ochranu prírody SR, Kanceláriu Národnej rady SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, časopis Slovenské divadlo a iných. Od roku 2019 tlmočenie pre inštitúcie EÚ.
Kvalifikácia
Akreditácia pre inštitúcie EÚ (SK, EN, DE)

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.