Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Martin Kolenič

Na prekladateľsko-tlmočníckom trhu sa aktívne pohybujem už od čias štúdia na Filozofickej fakulte a lásku k cudzím jazykom mi od detstva vštepovali aj v prostredí národnostne zmiešanej rodiny. Veľmi dobre si rozumiem s modernými technológiami, mám bohaté skúsenosti s lokalizáciou softvéru, ale aj s prekladom dialógov či vedeckých článkov predovšetkým z umeleckej a spoločenskovednej sféry. Hrdý som však aj na preklad niekoľkých titulov z oblasti literatúry faktu. Vždy som túžil byť renesančným človekom, ktorý má prehľad o všetkom. Pri kvantách informácií, ktoré prináša súčasnosť, je to však náročná úloha a som rád, že sa mi ju zatiaľ darí plniť aspoň na pár percent.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
FiF UK Bratislava, prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglický jazyk a kultúra-taliansky jazyk a kultúra (v r. 2017 úspešne ukončené) FIT ČVUT Praha, odbor Informatika, špecializácia Softvérové inžinierstvo (2021 – 2023, t.č. prerušené)
Prax
2014 – súčasnosť: prekladateľsko-tlmočnícka činnosť (vrátane lokalizácií a prekladu dialógov) 2021 – súčasnosť: práca softvérového testera
Kvalifikácia
Moja odborná kvalifikácia na prekladateľsko-tlmočnícku činnosť pozostáva z úspešne absolvovaných štátnych skúšok pre oba cudzie jazyky v uvedenej kombinácii.

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.