Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Martin Dorko

Profesionál pripravený poskytnúť tlmočnícke i prekladateľské služby na najvyššej úrovni.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
PhD. v odbore všeobecná lingvistika, FiF UK BA Mgr. v odbore tlmočníctvo – prekladateľstvo, FiF UK BA
Prax
20 rokov prekladov a tlmočenia (vrátane najvyššej štátnej úrovne) z toho 10 rokov ako úradný prekladateľ
Kvalifikácia
Najvyššia možná v SR, v Rumunsku i Moldavskej republike :)

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.