Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Marta Lieskovska

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor anglický jazyk a literatúra -prekladateľstvo-tlmočníctvo a filozofia, ukončené získaním titulu Magister, r.2000
Prax
Prekladateľka a tlmočníčka v slovenskej banke od r. 2001 do 2009 – interný zamestnanec, od roku 2009 ako externá prekladateľka a tlmočníčka na voľnej nohe
Kvalifikácia
Prekladateľ a tlmočník z/do anglického jazyka

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.