Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Maria Mlynarcikova

Tlmočníčka a prekladateľka od roku 1995. Štúdium na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Tlmočnícka akreditácia pre európske inštitúcie od roku 1998. V preklade špecializácia na marketing, IT, lokalizáciu aplikácií. Šesť vydaných knižných prekladov.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Humboldtova univerzita Berlín
Prax
28 rokov
Kvalifikácia
Diplom Dolmetscherin

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.