Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Maria Istvanova

Som absolventkou doktorandského štúdia na Katedre východoázijských štúdií Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia som mala možnosť absolvovať dlhodobý výskumný pobyt na East China Normal University v Šanghaji (2019/2020) a krátkodobé výskumné pobyty na Viedenskej univerzite a Jagelonskej univerzite v Krakowe. Som absolventkou odboru sinológie na Katedre východoázijských štúdií Viedenskej univerzity, kde som si rozširovala znalosti z odboru so zameraním na tlmočenie a preklad z/do čínštiny. Počas magisterského štúdia v roku 2016 som absolvovala semestrálny študijný pobyt na Xiamen University. V roku 2015 som ukončila magisterské štúdium v odbore čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia na Katedre východoázijských štúdií Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2011/2012 som absolvovala ročný študijný pobyt na Shanghai Jiaotong University a v roku 2010 som absolvovala časť štúdia na Ruhr-Universität Bochum v Nemecku.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
2018 – 2022 Doktoradské štúdium Katedra východoázijských štúdií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2014 – 2017 Magisterské štúdium Katedra východoázijských štúdií, Viedenská Univerzita 2013 – 2015 Magisterské štúdium Katedra východoázijských štúdií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Prax
vykonávanie prekladateľskej a tlmočníckej činnosti v jazykovej kombinácii slovenčina – čínština
Kvalifikácia
od 2015 vykonávanie prekladateľskej a tlmočníckej činnosti na základe živnostenského oprávnenia

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.