Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Maria Holinova Wolfova

na webovej stránke www.sprechtmitwolf.com

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
-žila a pracovala som 19 rokov v Nemecku, z toho som 14 rokov pracovala pre Nemeckú spolkovú políciu -špeciálna štátna jazyková skúška odbor prekladateľský -odborné minimum prekladateľa -odborná skúška prekladateľa
Prax
-SZČO 8 rokov preklady, tlmočenie a vyučovanie nemeckého jazyka
Kvalifikácia
– úradná prekladateľka pre jazyk slovenský – nemecký, zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, pod evidenčným číslom: 971453

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.