Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Magdalena Sipkova

V roku 2005 po skončení štúdia som po úspešnom výberovom konaní nastúpila na dočasnú pozíciu v Európskom parlamente v Luxemburgu, v roku 2006 som prestúpila na Súdny dvor EÚ, slovenské prekladateľské oddelenie na pozíciu právnik – lingvista, kde som zotrvala do roku 2010, keď som sa z rodinných dôvodov vrátila na Slovensko. V súčasnosti pôsobím ako externý prekladateľ.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Právnická fakulta Univerzity Komenského (Mgr.),2002 London School of Economics and Political Science (LL.M.), 2003 Právnická fakulta Trnavskej univerzity (JUDr.), 2004. European Master course in Conference Intepreting, 2023.
Prax
Právne preklady z anglického, francúzskeho jazyka pre Súdny dvor EÚ.
Kvalifikácia
Živnostenské oprávnenie na výkon prekladateľskej činnosti od roku 2007.

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.