Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Lucia Duba Kopáčiková

pozitívne mysliaca, dobre naladená tlmočníčka-prekladateľka so zmyslom pre humor

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Univerzita Komenského Filozofická fakulta prekladateľstvo-tlmočníctvo
Prax
10+ rokov
Kvalifikácia
ukončené vysokoškolské vzdelanie – štátnice z jazyka

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.