Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Linda Majdlenova

Hoci som prekladateľstvo nevyštudovala, doviedli ma k nemu všetky kroky v mojom živote. Angličtinu som študovala na univerzite v Nitre, rok som žila v Londýne, kde som pracovala na Veľvyslanectve SR ako informátorka. Po návrate som sa zamestnala v prekladateľskej agentúre, odkiaľ to bol k samotnému prekladateľstvu „na voľnej nohe“ už len malý krôčik. Na prekladoch mám rada rôznorodosť tém a oblastí, vďaka čomu nie je práca pri počítači stereotypná a poskytuje mi možnosť neustále si rozširovať obzory.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa
Prax
Neúradné preklady od roku 2009 Úradné preklady od roku 2015
Kvalifikácia
Štátna skúška z anglického jazyka

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.