Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Linda Tančárová

Prekladateľka (súdna) z a do nemeckého a anglického jazyka.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
2020-2022 Právnická fakulta UK v Bratislave: Medzinárodné vzťahy a európske štúdiá (postgrad. diplom) Lekárska fakulta v NSR Univ. Eberharda Karla v Tübingene: Humánna (všeobecná) medicína (Vorklinik – Cand.Med.) Študijný výmenný pobyt Nemecko-Berlín: Germanistika, Humboldt Universität zu Berlin FiFUK v Bratislave (Mgr.): Prekladateľstvo-tlmočníctvo: Anglický jazyk a kultúra – Nemecký jazyk a kultúra 2007-2008 Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita Didaktika: Anglický jazyk – Nemecký jazyk
Prax
Úradná (súdna) prekladateľka v odbore slovenský – anglický – nemecký jazyk, Krátkodobá odborná stáž na Ministerstve zahraničných vecí, Bratislava – odd. Diplomatického protokolu Odborná pracovná stáž v advokátskej kancelárii Rainer Schad, NSR – Tuttlingen Max Planck Institut – HIWI (research associate) v rámci statusu medika Krátkodobá odborná stáž, Európska komisia
Kvalifikácia
-06/2023: Tlmočnícky Inštitút FiFUK: Odborná skúška úradného prekladateľa v odbore slovenský – nemecký jazyk -2022: Good Clinical Practice (GCP)- životný cyklus v klinickom výskume -07/2021: Tlmočnícky Inštitút FiFUK: Odborná skúška úradného prekladateľa v odbore slovenský – anglický jazyk -2021: Odborné (právne) minimum, Tlmočnícky inštitút FiFUK, Nitra 2019: -TestDaf: Ekonomická univerzita, Bratislava (certifikát zo skúšky nemeckého jazyka pre účel vysokoškolského štúdia v NSR)

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.