Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Katarina Zubacka

Prekladom a tlmočeniu sa venujem vyše 20 rokov. Prichádzam do kontaktu so všetkými druhmi prekladov (technickými, lekárskymi, spoločensko-vednými, a pod.).

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
2010-2013 Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, externé štúdium. Študijný odbor: Cudzie jazyky a kultúry, študijný program: Európske kultúrne štúdiá. 2002 Rigorózna skúška na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: moderná neslovanská filológia: španielsky jazyk a literatúra. 1993-1998 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, špecializácia: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: pedagogika – španielsky jazyk a literatúra.
Prax
Od 2001 Úradná prekladateľka pre jazyk slovenský a španielsky. Na pribratie štátnych orgánov a inštitúcií pôsobím aj ako úradná tlmočníčka (polícia, súdy, matrika).
Kvalifikácia
Španielsky jazyk (štátna jazyková skúška) Úradná prekladateľka pre jazyk slovenský a španielsky (od 2001) Francúzsky jazyk (DALF, odborná štátna jazyková skúška) Anglický jazyk (štátna jazyková skúška, špeciálna štátna jazyková skúška tlmočnícka)

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.