Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Katarína Hajabáčová

Prekladateľka a tlmočníčka z a do anglického jazyka. Lektorka anglického jazyka.

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
2022 – 2024 Mgr. Prekladateľstvo a tlmočníctvo (EN-SK), FF Univerzita Mateja Bela 2019 – 2022 Bc. Prekladateľstvo a tlmočníctvo (EN-SK), FF Univerzita Mateja Bela 2012 – Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 2010 – 2011 MA – Európske štúdie na London Metropolitan University v Londýne 2006 – 2010 BA Hons. – Štúdie anglického jazyka na London Metropolitan University v Londýne
Prax
2012 – súčasnosť živnostníčka: preklady, tlmočenie a vyučovanie anglického jazyka Tlmočenie kurzov, školení, rokovaní. Preklad zmlúv, webových stránok, odborných materiálov, manuálov, blogov. Vyučovanie anglického jazyka súkromne, v jazykovej škole, základnej škole najmä však individuálne.
Kvalifikácia
2022 – 2024 Mgr. Prekladateľstvo a tlmočníctvo (EN-SK), FF Univerzita Mateja Bela 2019 – 2022 Bc. Prekladateľstvo a tlmočníctvo (EN-SK), FF Univerzita Mateja Bela 2012 – Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 2010 – 2011 MA – Európske štúdie na London Metropolitan University v Londýne 2006 – 2010 BA Hons. – Štúdie anglického jazyka na London Metropolitan University v Londýne

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.