Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Karolina Zemankova

.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Prekladateľstvo-tlmočníctvo, anglický a portugalský jazyk, Filozofická fakulta UK v Bratislave (Mgr.)
Prax
Ako prekladateľka a tlmočníčka pôsobím od roku 2014, medzi mojich klientov patria neziskovky, marketingové agentúry, firmy aj štátne inštitúcie. Od roku 2016 tlmočím pre inštitúcie EÚ.
Kvalifikácia
Mgr. titul v odbore prekladateľstvo-tlmočníctvo, akreditovaná tlmočníčka inštitúcií EÚ (SK, EN, FR, PT)

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.