Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Študent

Karin Korkutata

Popri štúdiu prekladateľstva a tlmočníctva na FIF UK prekladám najmä texty v oblasti poisťovne, no prekladala som aj titulky filmov festivalu Cinedu. Mojou túžbou je prekladať, no najmä tlmočiť. Tlmočila som od podkladov stavebných povolení po konferenciu Translating, Interpreting & Culture (TIC).

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
2019-2022: bakalárske štúdium v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo (anglický jazyk a nemecký jazyk), získaný titul: Bc. 2022-súčastnosť: magisterské štúdium v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo (anglický jazyk a nemecký jazyk)
Prax
2022: TOP Preklady s.r.o. (kontrolór prekladov) 2022-súčastnosť: Kooperativa Vienna Insurance (preklady a tlmočenia) 09/2023: Translation, Interpreting & Culture (TIC 2023): tlmočenie 09/2023-10/2023: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku (stáž na Generálnom riaditeľstve pre preklad)
Kvalifikácia
Prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglický jazyk a nemecký jazyk (Bc.), FiF UK.

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.