Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Juraj KASAR

Som vyštudovaný technik/chemik v Nemecku a prekladmi/tlmočením sa živím už >40 rokov, najmä technických, právnických, politických textov, som úradný (súdny) prekladateľ poskytujúci preklady vo všetkých kombináciách jazykov N, A, F a SK pre domáce aj zahraničné subjekty.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Technische Hochschule Leuna – Merseburg (ex-NDR) – chémia Absolvent pravidelných seminárov pre prekladateľov právnických textov v jazykoch N, A a F od r. 2005 v ČR. Skúška GDS na Goetheho inštitúte v Prahe.
Prax
Preklady od r. 1982, tlmočenie od r. 1977 – súkromný i štátny sektor, úradný prekladateľ od r. 1987 resp. 2008 (podľa slov. legisl.)
Kvalifikácia
Aktívny styk so zahraničnými subjektmi – výrobcami v SRN, Rakúsku, Švédsku, Alžírsku, vedúci rakúskej kancelárie so zabezpečovaním prekladov a tlmočenia v rakúsko-slovenskom projekte odsírenia a denitrifikácie elektárne Vojany – skúsenosti, ktoré zvyšujú istotu exaktnosti a správnosti prekladu. Pracujem s CAT nástrojmi: memoQ, Trados, Transit, Across, Wordfast.

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.