Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Judita Van De Watering Kramer

Od skončenia vysokej školy pracujem ako simultánna/konzekutívna/cez internetové platformy tlmočníčka a prekladateľka, najprv popri zamestnaní a neskôr ako samostatne zárobkovo činná osoba. Tematické zloženie pokrýva rôzne oblasti politického a spoločenského života, obrany, práva, techniky, vedy, kultúry, školstva, sociálnych vecí, priemyslu, životného prostredia, riadenia, financií, právne predpisy EÚ, atď.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
VYSOKOŠKOLSKÉ UNIVERZITNÉ – PHDR. TLMOČNÍCTVO-PREKLADATEĽSTVO
Prax
Od skončenia vysokoškolského štúdia pracujem ako prekladateľka a tlmočníčka (SZČO) pre EÚ inštitúcie, konferencie, semináre, workshopy, školenia, tlačové konferencie, obchodné rokovania – Rada Európy, Komisia EÚ, Európsky parlament, Rada EÚ, Výbor regiónov, Európsky sociálny a hospodársky výbor, CIPC, Europol, Eurojust, EurCop, NATO, Nadácia F. Eberta, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Národná rada SR, Úrad vlády SR, Prezident SR, Generálna prokuratúra SR, Združenie sudcov Slovenska, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Inštitút pre verejné otázky, Inštitút pre aproximáciu práva, Kancelária verejného ochrancu práv a rôzni súkromní klienti. V roku 1998 som získala ocenenie Literárneho fondu za najlepší technický preklad za slovenský preklad programu CONSENSUS – Najdôležitejšie právne predpisy EÚ v oblasti sociálnej ochrany.
Kvalifikácia
Intenzívny kurz holandčiny na univerzite Leuven a Gent dvojtýždňový kurz simultánneho tlmočenia do anglického jazyka, University of Leeds mesačný kurz konzekutívneho tlmočenia organizovaný TAIEX Office Brusel tlmočnícka akreditácia Európskou komisiou PhDr. z anglického jazyka, Univerzita Komenského, Bratislava semestrálna stáž na Moskovskom štátnom pedagogickom inštitúte cudzích jazykov Maurice Thoreza štúdium jazyka anglického a ruského, špecializácia tlmočníctvo-prekladateľstvo, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava Kurzy právnickej angličtiny – rôzne okruhy občianskeho, obchodného a trestného práva

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.