Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Jozef Zubcek

Žijem v Lučenci, kde prekladám v mojej kancelárii v rodinnom dome. Tlmočiť chodievam po celom Slovensku, prípadne online z domu. Keď netlmočím a neprekladám, venujem sa rodine alebo čítam sci-fi knihu. :)

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského (Mgr. v roku 2007) Študijný odbor: OPT anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra
Prax
Prekladám prakticky už od 1. ročníka VŠ, ale SZČO prekladateľ/tlmočník som od roku 2013
Kvalifikácia
úradný prekladateľ pre anglický jazyk od roku 2016 úradný prekladateľ pre nemecký jazyk od roku 2017

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.