Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Jana Valková

viac info na webe

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
– Odborná skúška prekladateľa – slovenský a nemecký jazyk (Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre) – Postgraduálne špecializačné štúdium Prekladateľstvo – Odborný preklad v nemeckom jazyku (Filozofická fakulta UKF v Nitre) – Odborná štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka v ekonomickom odbore (Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre) – Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa (Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre) – Inžinierske štúdium Krajinné inžinierstvo (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre) – Špecializované štúdium Enviromanažment a komunikácia v nemeckom jazyku (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre)
Prax
od roku 2001
Kvalifikácia
– profesionálna prekladateľka od roku 2001 – súdna prekladateľka pre nemecký jazyk, zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov od roku 2009

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.