Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Jana Kublova

Som prekladateľka a tlmočníčka na voľnej nohe a tiež súdna prekladateľka z/do slovenského a anglického jazyka.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
1996 ukončené magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK Bratislava, tlmočníctvo a prekladateľstvo, anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
Prax
1996 – 1997 asistentka GR u výrobcu čistých priestorov 1997 – 2005 interná prekladateľka a tlmočníčka v telekomunikačnej spoločnosti od r. 2005 – prekladateľka a tlmočníčka na voľnej nohe
Kvalifikácia
2010 – zapísaná do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR (anglický jazyk) 2004 – 2021 odborné kurzy so zameraním na finančníctvo a právo

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.