Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Ján Tupý

tlmočník a prekladateľ so špecializáciou na medzinárodný obchod, energetiku a strojárstvo

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
• Filozofická fakulta UK, prekladateľstvo a tlmočníctvo: portugalský jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra • Filozofická fakulta UK, PhD. v odbore všeobecná jazykoveda
Prax
• od roku 2015: tlmočenie a preklady pre súkromné spoločnosti v oblasti energetiky, strojárstva, stavebníctva a automobilového priemyslu • od roku 2015: tlmočenie a preklady pre verejný sektor – ministerstvá, NRSR, veľvyslanectvá
Kvalifikácia
• magisterský stupeň v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo • 2022 – 2023: Európsky kurz konferenčného tlmočenia

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.