Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Júlia Batmendijnová

Aktuálne poskytujem externé tlmočnícke a prekladateľské služby iba výnimočne – na dohodu alebo zmluvu.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo: poľský jazyk – nemecký jazyk FiF UK v Bratislave
Prax
Od roku 2011
Kvalifikácia
Magisterská štátna skúška v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.