Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Ivana Musilova

Prekladám od roku 1982, tlmočím od roku 1988. V rokoch 1987-1992 som pracovala ako asistentka na Stavebnej fakulte SVŠT, v rokoch 1992-2000 som pracovala vo Vydavateľstve novín a časopisov v Bratislave ako prekladateľka a tlmočníčka. Od roku 2000 som na voľnej nohe ako SZČO.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Stavebná fakulta SVŠT, Bratislava Kurz európskeho konferenčného tlmočenia, UK Bratislava
Prax
1982 – – preklady 1988 – – tlmočenie 2000- – tlmočníčka a prekladateľka SZČO
Kvalifikácia
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa Adreditácia pre inštitúcie EÚ

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.