Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Ivana Klein

Prekladám a tlmočím profesionálne, s nadšením a citom pre daný jazyk a kultúru. Zameriavam sa na perfektný výstup a zodpovedný prístup. Pomáham klientom pri dosahovaní cieľa efektívnou komunikáciou.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (Prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky a slovenský jazyk); Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne (Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry)
Prax
10 rokov praxe v medzinárodných firmách a spolupráca so súkromným i verejným sektorom.
Kvalifikácia
2019 – Právnická fakulta Karlovej univerzity v Prahe – Juridikum – úspešné absolvovanie ročného štúdia zakončeného skúškou pre súdnych prekladateľov a tlmočníkov

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.