Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Ivana Bajkovicova

Narodená 8.10.1971, Ing. vodného hospodárstva a vodných stavieb. Vydatá v Čiernej Hore. 16 rokov života v srbochorvátsky hovoriacej krajine, vrátane štúdia na VŠ, práce v inžinierskej profesii, získavania odborných licencií a štátnej skúšky na prácu v orgánoch štátnej správy, spolupráca s akadémiou vied a umení. Práca na veľvyslanectve SR, tlmočenie na vysokej úrovni. Návrat na Slovensko v r. 2017. SZČO popri zamestnaní – preklady aj tlmočenie.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
VŠ II. (Ing., vodné hodpodárstvo a vodné stavby, Bratislava) VŠ I. (Bc., ochrana životného prostredia, Podgorica Čierna Hora)
Prax
preklady 18 rokov, tlmočenie 12 rokov
Kvalifikácia
16 rokov života v srbochorvátsky hovoriacej krajine, vrátane: – štúdia na VŠ (životné prostredie, biológia, chémia), – práce v inžinierskej profesii (technické zameranie, energetika), – získavania odborných licencií a štátnej skúšky na prácu v orgánoch štátnej správy (právo, ekonómia), – spolupráce s akadémiou vied a umení (aj publikovanie), – práce na veľvyslanectve SR (politika, EÚ, tlmočenie na vysokej úrovni).

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.