Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Jozef Veselský

Profesionálny, kvalifikovaný prekladateľ/tlmočník z/do anglického jazyka s mnohoročnou praxou vrátane pôsobenia v USA.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
1996 – 2001 Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov, SR, Katedra anglistiky a amerikanistiky, hlavný odbor anglický jazyk a literatúra.
Prax
Preklady a tlmočenie od roku 1997. 2002 – 2007 interný prekladateľ/tlmočník v U. S. Steel Košice. Od 2007 prekladateľ a tlmočník na voľnej nohe.
Kvalifikácia
1996 – 2001 Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov, SR, Katedra anglistiky a amerikanistiky, anglický jazyk a literatúra. 2005: 2-mesačný pracovný pobyt v USS v Chicagu, USA. 2004: 3-mesačný pracovný pobyt v USS v Pittsburghu, USA.

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.