Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Katarína Balážová

Špecializujem sa hlavne na úradné a technické preklady z/do španielčiny.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
r. 2006 – Ing. Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odbor: Financie, bankovníctvo a investovanie špecializácia: Finančný manažment
Prax
prekladateľská prax od r. 2007
Kvalifikácia
r. 2015 – úradný prekladateľ, slovenský a španielsky jazyk r. 2009 – certifikát DELE C2 Superior, Instituto Cervantes, Bratislava stáž v Španielsku – 7 rokov r. 2005 Business English Certificate Vantage B2, The British Council B. Bystrica

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.