Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Gabriela Slezakova

Po ukončení štúdia poľského a anglického jazyka v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo som niekoľko rokov pôsobila ako odborný asistent na Katedre slovanských jazykov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2014 som bola zapísaná do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR. Od tohto roku som aktívna ako úradný prekladateľ poľského jazyka.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
2006 – Filologická fakulta UMB, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo, špecializácia anglický jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra (Mgr.) 2016 – Fakulta humanitných vied UMB, odbor všeobecná jazykoveda (PhD.)
Prax
2006 – 2011: odborný asistent na Katedre slovanských jazykov UMB 2014 – súčasnosť: prax úradného prekladateľa v odbore poľský jazyk – slovenský jazyk
Kvalifikácia
Zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR v odbore poľský jazyk – slovenský jazyk (2014) PhD. v odbore všeobecná jazykoveda (2016)

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.