Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Jarmila Faktorová

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
FF UK Bratislava Katedra filológie Odbor prekl. a tlmočníctvo: ŠPANIELSKY J. – FRANC.J.
Prax
– dlhoročná prax v odbore (kultúra, diplomacia, energetika, právo (som úradná prekl.zo špan.j.), cestovný ruch, stavebníctvo, potravinársky priemysel… – slovník polit.termin., gastronomicky slovnik
Kvalifikácia
– FFUK Bratislava. Katedra filógie. Odbor prekl.a tlmočníctvo – od r. 2002 súdnoznalecká činnosť – uradné preklady zo španielskeho jazyka

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.