Rodný jazyk: Maďarčina

Prekladateľ

Eva MÉRY

úradná prekladateľka

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Magisterské vzdelanie (UKF Nitra); Postgraduálne vzdelanie (ELTE Budapest);
Prax
25 rokov praxe (prokuratúry, súdy, polícia, významné inštitúcie, obchodné spoločnosti, atď.)
Kvalifikácia
Úradná prekladateľka (TÚ FF UKF Nitra); Prekladateľka právnych textov (ELTE Budapest); Som zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie MS SR (e. č. 970857);

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.