Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Mgr. Elena Hudecová

Zaujímajú ma technológie obrábania a spájania materiálov v preklade a vo voľnom čase sa rada učím španielčinu.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
2020-súčasnosť : externé PhD. štúdium translatológie na Univerzite Komenského v Bratislave; 2005-2011: Bc. a Mgr. štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre; 2010: DAAD – študijný pobyt na Technische Universität Dresden na vypracovanie záverečnej magisterskej práce v nemeckom jazyku
Prax
2010-2012: prekladateľské stáže v advokátskych kanceláriách a práca pre jazykové agentúry; 2012: stáž na prekladateľskom oddelení DGT Translation v Európskom parlamente v Luxembursku; 2012 – súčasnosť: SZČO: prekladateľské a tlmočnícke služby; 2015 – súčasnosť: prekladateľka zapísaná v zozname MSSR pre nemecký jazyk; 2016 – súčasnosť: prekladateľka zapísaná v zozname MSSR pre anglický jazyk; 2019- súčasnosť: VŠ učiteľka na Strojníckej fakulte STU v Bratislave
Kvalifikácia
Cambridge Certificate in Advanced English; Pittman Qualification Certificate; Goethe Institut Zentraloberstufenprüfung; Bestätigung über Integrationskurs štátne jazykové skúšky z anglického a nemeckého jazyka

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.