Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Denisa Altdorfferová-Sedef

Translation of ✅ lifestyle marketing texts (websites, catalogues, newsletters), ✅ corporate communications, ✅ training materials and texts for ✅ NGOs with attention to detail, target audience and brand/organisation tone of voice. In addition to traditional translations, I also offer localization, transcreation and SEO translations. I am a sworn interpreter in France for Slovak language, and I offer FR-SK interpreting services in Paris and the surrounding area.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
2019: Mgr., Prekladateľstvo, redakcia a viacjazyčná komunikácia (TRM), Inalco, Paríž (angličtina – francúzština – slovenčina); 2009: Mgr., Učiteľstvo akademických predmetov: francúzsky jazyk a literatúra – estetika, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Prax
01/09/2019 – súčastnosť: Prekladateľka a tlmočníčka (angličtina / francúzština / čeština – slovenský jazyk) Preklady a korektúry v oblasti marketingu (webové stránky a brožúry); obchodu (interná firemná komunikácia); práva (všeobecné podmienky, obchodné zmluvy, dohody o mlčanlivosti) a mimovládneho sektora (školiace materiály a správy)
Kvalifikácia
2024: SEO preklady a transkreácia; 2023: SDL Trados – mierne pokročilý; 2023: Copywriting, IT Learning Slovakia; 2023: Kurzy pre úradných prekladateľov a tlmočníkov, Form’Expert, Expertij; 2022: Marketing pre prekladateľov a tlmočníkov, Proz.com, Edvenn.com; 2019: Školenia SDL Trados; 2017: DALF C1, Francúzsky inštitút v Bratislave; 2016: Cambridge certifikát CAE, British council, Paríž

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.