Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Daniela Kurucova

Dobrý deň prajem, moje meno je Daniela Kurucová. Som prekladateľkou na plný úväzok a práca je zároveň moje hobby. Kým ma preklady nezačali živiť naplno, venovala som sa účtovníctvu, podvojnému aj jednoduchému, ale len v rámci SR. Vyskúšala som si aj prácu asistentky veľvyslanca a prekladateľky na Veľvyslanectve Chorvátskej republiky v SR. V súčasnosti sa pokúšam etablovať aj ako cyklosprievodkyňa, aby som s Chorvátskom mohla prepojiť aj moju druhú vášeň – bicykel. Ak by Vás o mne zaujímalo ešte niečo, rada doplním. S pozdravom, Daniela Kurucová

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Vyštudovala som FiF UK v Bratislave, v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, študijný program: chorvátsky jazyk a kultúra / nemecký jazyk a kultúra
Prax
Od marca 2014 som zapísaná v zozname prekladateľov vedených MS SR pre chorvátsky jazyk. Od januára 2018 pre srbský jazyk. Venujem sa prevažne úradným prekladom, najväčšiu časť týchto prekladov tvoria zákazky súvisiace s lodnou prepravou. Okrem nich sú to samozrejme rôzne výpisy (OR, RT), kúpne zmluvy, faktúry, z času na čas sa objaví požiadavka na preklad účtovnej dokumentácie. Netlmočím veľa, ale ak áno, ide prevažne o lesnícku oblasť.
Kvalifikácia
Kvalifikáciu som získavala postupne, najskôr štúdiom, neskôr praxou.

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.