Rodný jazyk: Nemčina

Prekladateľ

Birgit Straus

Mojimi kľúčovými odvetviami sú ekonomika, právo a medicína. Svoje služby ponúkam už viac ako 40 rokov. Na základe pravidelného ďalšieho vzdelávania si prehlbujem svoje vedomosti z jazyka a z odboru. To zabezpečuje vysokú kvalitu mojich prekladov v prospech Vás/Vašej firmy. Som zároveň súdnou tlmočníčkou a prekladateľkou v Nemecku. Spektrum mojich služieb pritom zahŕňa jazykovo a odborne korektný preklad od ekonomických textov, zmlúv, cez dokumenty súvisiace so spoločnosťou, lekárske posudky, korešpondenciu právnikov, prevádzkové návody až po preklad testamentov a súkromnej korešpondencie. Dobrý servis u mňa začína kompetentným predbežným poradenstvom – preto sa v prípade Vášho záujmu teším na osobný kontakt.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
diplomovaná tlmočníčka a prekladateľka ruského a slovenského jazyka (Diplom-Sprachmittlerin)
Prax
od roku 1982
Kvalifikácia
diplomovaná tlmočníčka a prekladateľka ruského a slovenského jazyka (Diplom-Sprachmittlerin)

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.