Rodný jazyk: Poľština

Prekladateľ

Tlmočník

Anna Masar

Som rodená Poľka, zaručujem profesionálny prístup k prekladom i tlmočeniu, viem sa flexibilne prispôsobiť situácii a kultúrnym rozdielom.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
FTSK Uni Mainz in Germensheim – Internationale Sommerschule Univerzita Marie Curie-Skłodowskej, Lublin, Poľsko – Aplikovaná lingvistika, špecializácia preklady a tlmočenie Jagellonská univerzita, Krakov, Poľsko – Škola slovenského práva Univerzita Adama Mickiewicza, Poznaň, Poľsko – Lekárska terminológia v angličtine IURIDICO – Úvod do prekladov EÚ
Prax
Tlmočenie pre veľvyslanectvá, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, Úrad vlády, Medzinárodné nadácie Štátne a súkromne firmy Konferencie, worshopy, samity, pracovné stretnutia, obchodné rokovania, prednášky
Kvalifikácia
Mgr. v odbore Aplikovaná lingvistika (špecializácia na preklady a tlmočenie)

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.