Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Andrej Kubik

Som prekladateľ, tlmočník a lektor cudzich jazykov. Pre preklady mám vášeň a dávam si záležať. Tiež mám rád cestovanie kde si rozširujem (nielen jazykové) obzory. Pravidelne behávam a zaujímam sa o dianie vo svete.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Magisterský diplom z Univerzity Komenského v Bratislave v 2013.
Prax
9 rokov. Rozmanitá prax prekladov a korektúr od mailov, CV cez archeologické práce až po titulky k seriálom. Tlmočnicke skúsenosti napr. z Finančnej Správy SR alebo Big 5 v Dubaji.
Kvalifikácia
Dokončené štúdium anglického a francúzskeho jazyka na vysokej škole a úspešné zloženie štátmych skúšok.

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.