Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Andrea Magdolenova

V prvom rade mi dovoľte, aby som sa Vám predstavila. Volám sa Andrea Magdolenová, mám univerzitné vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku anglickom, francúzskom a španielskom. Pracujem v týchto jazykoch na živnosť od roku 2013. Prekladám z cudzieho jazyka do jazyka slovenského a českého. Mojou špecializáciou sú odbory medicíny a farmácie. Pracovala som 20 rokov v lekárni.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Vzdelanie: 2011 – 2012 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, diplom v špecializačnom štúdiu – Lekárenstvo 2009 – 2011 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Študijný program Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii, Francúzsky jazyk v odbornej komunikácii – magisterské štúdium, Diplomová práca: Derivačné procesy v textoch v medicíne. Titul Mgr. 2006 – 2009 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, študijný program Francúzsky jazyk v odbornej komunikácii, Španielsky jazyk v odbornej komunikácii – bakalárske štúdium, téma bakalárskej práce: Jazykové aspekty komunikácie v oblasti prevencie nádorových ochorení. Titul Bc. 1986 – 1990 Stredná zdravotnícka škola, Banská Bystrica, Farmaceutický laborant
Prax
2013 – 2023 Živnosť – Profesionálne preklady a korektúry v oblasti medicíny a farmácie, klinické štúdie, SmPC, PIL, protokoly – 9 rokov. Písanie odborných článkov pre časopis Teória a prax – Farmaceutický laborant – 8 rokov. Externá konzultácia pri písaní záverečných prác pre študentov medicíny a farmácie – 8 rokov. Spolupráca pri zostavovaní Anglicko-latinsko-slovenského terminologického slovníka – 3 roky. Zodpovedný jazykový redaktor pre časopisy Medicus New a Pharma Tribune – 3 roky.
Kvalifikácia
profesionálny prekladateľ odborných textov so živnostenským oprávnením

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.