Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Agnes Eckardt

viď web-stránky www.deutsch-slowakisch.de, www.deutsch-tschechisch.eu

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
vysokoškolské
Prax
Od roku 1997 súdna tlmočníčka pre slovenský a český jazyk, menovaná Krajinským súdom Drážďany. viď web-stránky www.deutsch-slowakisch.de, www.deutsch-tschechisch.eu
Kvalifikácia
Ing.

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.