Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Adriana Zbynova

Som profesionálna tlmočníčka a úradná prekladateľka, s dlhoročnou skúsenosťou v oblasti prekladov a tlmočenia z talianskeho jazyka do slovenčiny a naopak. Vyštudovala som Univerzitu Komenského v Bratislave, kde som získala diplom v odbore Taliansky Jazyk a Literatúra, študovala som i v Taliansku na Tlmočníckom ústave v Miláne. Tlmočnícke a prekladateľské služby poskytujem od roku 2008. Od 04.05.2018 som zapísaná v Zozname tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom Spravodlivosti SR, vďaka čomu som oprávnená vyhotovovať úradné (súdne) preklady.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, odbor Taliansky jazyk a literatúra (štúdium ukončené štátnou skúškou)
Prax
Od r. 2008: preklad a revízia rôznych textov, najmä z oblasti práva, techniky a obchodu pre fyzické i právnické osoby, ako aj rôzne inštitúcie. Tlmočnícke služby počas rôznych podujatí (výstavy, konferencie, veľtrhy, obchodné stretnutia, obchodné misie, atď.) v Taliansku, v Českej republike a na Slovensku. Od r. 2018 som zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti ako úradná prekladateľka.
Kvalifikácia
vysokoškolské vzdelanie, zápis v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti, dlhoročná prax

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.