Rodný jazyk: Slovenčina

Prekladateľ

Tlmočník

Adam Kiripolsky

Som prekladateľ a tlmočník so 7 ročnou praxou v oblasti prekladov odborných textov, technických dokumentácií strojov a zadriadení, návodov na používanie, marketingových a právnych textov. Od roku 2022 som prekladateľom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: Univerzita Komenského v Bratislave – študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo (nemecký jazyk a slovenský jazyk).
Prax
Preklady a tlmočenie na základe živnostenského oprávnenia od roku 2016. Úradné (súdne) preklady od roku 2022.
Kvalifikácia
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa: Univerzita Komenského v Bratislave – 2016; Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: Univerzita Komenského v Bratislave – 2020; Zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v odbore pre jazyk: Nemecký – 2022;

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.