Katarína Zubácka

Prekladom zo/do španielskeho jazyka sa venujem od roku 1996. Popri odborných a úradných prekladoch sa venujem aj prekladu filmových dialógov a divadelných hier. Od roku 2016 mám živnosť na preklady zo španielskeho, anglického a francúzskeho jazyka a na korektúry textov.
Rodný jazyk: Slovenčina

Špecializácie

  • EU
  • Filmové dialógy
  • Próza
  • Divadelné hry
  • Úradný (súdny) prekladateľ
  • Umenie/literatúra

Jazykové kombinácie - preklad

  • Španielčina Slovenčina
  • Angličtina Slovenčina
  • Francúzština Slovenčina

Jazykové kombinácie - tlmočenie

  • Španielčina Slovenčina

Kalendár dostupnosti

dozaduNovember 2022ďalej
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
    

Profil

Vzdelanie

2010-2013 Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, externé štúdium.
Študijný odbor: Cudzie jazyky a kultúry, študijný program: Európske kultúrne štúdiá.
Bakalárska práca: Pandora – mýtus a jeho stvárnenie v dielach svetových maliarov.Titul: Bc.
2002 Rigorózna skúška na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: moderná neslovanská filológia: španielsky jazyk a literatúra. Titul: PhDr.
Rigorózna práca: Špecifické črty španielskeho publicistického štýlu.
1993-1998 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, špecializácia: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: pedagogika – španielsky jazyk a literatúra.
Diplomová práca: Využitie autentických textov (tlače) na hodinách španielskeho jazyka. Titul: Mgr.


Prax

Od roku 1996 pracujem na Španielskom veľvyslanectve v Bratislave a mám prax v prekladaní rôznorodých textov a tlmočení rozmanitých tém.


Kvalifikácia

španielsky jazyk: štátna jazyková skúška
- úradná prekladateľka pre jazyk slovenský a španielsky (od 2001)
- úradná tlmočníčka pre jazyk slovenský a španielsky (2001-2008)
francúzsky jazyk: DALF, odborná štátna jazyková skúška
anglický jazyk: štátna jazyková skúška, špeciálna štátna jazyková skúška tlmočnícka